Chezbeo News

News on Ninh Binh Tourism
29 Th7

Tuyển nhân viên

1 . Nhân viên lễ tân . Tiếng anh hoặc pháp Trình độ giao dịch thông thường. Thời gian làm việc từ 7 giờ sáng đến 7 giờ hoặc 8 giờ tối. * Nếu ít khách sẽ được nghỉ 1 hoặc 2...
Continue Reading